• baner 8

Istorijat kompanije

Istorijat kompanije

o-nas-1024x488

Od 1905. do 1916. godine, prethodnik kompanije bio je željeznički depo lokomotiva Xuzhou Longhai, koji je osnovan kada su Francuska iBelgija je investirala u izgradnju Longhai željeznice u Kini.
Godine 1951. Željeznički korpus Narodnooslobodilačke vojske preuzeo je i transformisao ga u Prvu mašinsku tvornicu Željezničkog korpusa.
Godine 1960. uspješno je razvijen prvi klipni kompresor od 132KW
Godine 1962. preimenovana je u Fabriku kineske narodnooslobodilačke vojske 614,
1984. godine, nakon što je pretvorena u fabriku, pripojena je Ministarstvu železnica i promenjena u Komandu inženjeringa Ministarstva železnica.Fabrika mašina Xuzhou.
Godine 1995. službeno je preimenovana u Generalnu tvornicu strojeva Xuzhou China Railway Construction Corporation, koja je podružnica državne imovine.Komisija za nadzor i upravu.
2008. godine, prema dokumentu Državnog vijeća br. 859, kao prva serija restrukturiranih preduzeća SASAC-a, 105 godina stara kineska željeznicaConstruction Corporation Xuzhou Machinery Plant je uspješno restrukturiran.